Budoucnost vývoje knihovního systému Clavius


Prohlášení firmy LANius s.r.o. z roku 2018 :

Vážení uživatelé knihovního systému Clavius,

Chceme Vás ubezpečit, že vývoj nových verzí knihovního systému Clavius pokračuje. Důkazem je například podpora Centrální akvizice www.centak.cz. A také podpora metodiky ochrany osobních údajů (GDPR) v knihovního systému Clavius. Proto se i letos konají setkání našich autorizovaných servisních bodů s tvůrci systému. Až od roku 2020 bude vývoj zaměřen už jen k opravám zjevných chyb, nikoli přidávání nových vlastností, režimů a modulů. Nadále bude zajišťován soulad základních funkcí systému s legislativou popř. komunikace systému s okolím. Zároveň bude nadále poskytován mimozáruční servis na všechny části systému Clavius.

Jednoznačně doporučujeme nákup knihovního systému Tritius

Tritius je moderní knihovní systém nové generace, dostupný z mnoha zařízení pomocí webového prohlížeče, odlišný od systému Clavius v mnoha ohledech, ale vhodný pro všechny typy a velikosti knihoven.

Pro přechod ze systému Clavius na knihovní systém Tritius poskytujeme 20% slevu z ceny dle aktuálního ceníku ve stejné velikostní kategorii. Cenu licence je možné platit postupně v několika splátkách, moduly Tritia používat ihned. Původní licence Clavia tím zaniká, není možné ji přesunout kamkoli. Bezpečný převod původních dat ze systému Clavius garantujeme. Pro přechod na Tritius není potřeba doplácet update Clavia za předchozí roky ani za aktuální rok, kdy se uskuteční přechod.

  Podrobné informace o systému Tritius najdete na : www.tritius.cz nebo www.tritius.sk nebo www.tritius.com

Doplněno v roce 2021 : Negarantujeme již vývoj knihovního systému Clavius. Vývoj nyní považujeme za udržovací, výjimečně doplníme nějakou menší novinku či opravu/úpravu. Dál běžně poskytujeme servis systému Clavius, předpokládáme jej nabízet ještě nejméně 10 let.


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz