Detail of book

Table of Content
Location marks: 57, SK 57
Variant title: Teorie člověka a kultury
Published: Praha : Portál, 2011
Pages: 741 s. :
Language: čeština
ISBN: 978-80-7367-432-8 : : 897.00 Kč
Annotation from Obalkyknih.cz:
Annotation: Intenzivní setkávání kultur je pro dnešní dobu příznačným rysem a je zdrojem jak obohacení, tak konfliktů. I u nás roste zájem o sociální a kulturní antropologii jako o vědu zkoumající různé kultury, tedy způsoby života sdílené členy určité společnosti. Kniha navazuje na předchozí publikaci Přehled antropologických teorií kultury. Čtivě napsaná vysokoškolská příručka nabízí přehled nejvýznamnějších antropologických koncepcí kultury a jejich základních pojmů a modelů. Čtenář tu najde informace o jednotlivých teoriích, okolnostech jejich vzniku a hodnocení různých směrů v současné době. Nové vydání je rozšířeno o kapitoly týkající se postmoderní antropologie, kulturálních studií, kulturologie a současných trendů v sociální a kulturní antropologii.
QR kód:
No. of Reviews: 7x
Available
Borrowed: 27x

Volume Breakdown

Location where Total: Absence borrow: Available: insideAvailable:
Oddělení pro dospělé   where 1 0 1 0
Sklad 1 0 1 0
Location Signature Increments number Status Lent to Order from store
  Oddělení pro dospělé 57 391340 Availible   where
  Sklad SK 57 406870 Availible

Discussion

Add post

User not logged in
This site uses cookies. By using it, you agree. About cookies