Jak nainstalovat Clavius pro MS SQL

Příprava instalace Clavia na MS SQL serveru :

1) Standardní instalace, založit pro nás uživatele, který se bude takto přihlašovat při změně struktur (db owner) !!! pro databázi zvolte "DATABASE COLLATE" Czech_BIN, vyžaduje aby na serveru byla nainstalovaná čeština !!! např : CREATE DATABASE [xxx] COLLATE Czech_BIN

2) Administrátor si rozmyslí, zda chce používat a) Windows NT přihlašování, nebo b) SQL Server přihlašování, nebo c) obojí. (případ první je jednoduchý pro správce - zadání uživatele na jednom místě, případ druhý vyžaduje zadání hesla při každém vstupu do aplikace a třetí je kombinace předchozích dvou)

3) Pro spuštění převodu dat (je možné i ze stanice) potřebujeme dočasně prostor na disku SQL stroje, na který má stanice "Full Control"- vytváření souborů, čtení, zápis, mazání ... (např. \\SQLServer\D$\temp)

4) Na každé stanici ověřit, zda jsou nainstalovány ODBC (Microsoft Data Access), např. MDAC alespoň 2.7 (pokud není nové PC s Win XP)

Instalace Clavia na MS SQL Serveru :

1) V souboru CLAVIUS.INI zkontrolovat sekci [SQLCONNECT] hlavně DATABASE=xxx a ADRESS = jméno serveru nebo IP adresa, číslo portu (standardní 1433 ale může byt jiné), SERVER=jméno serveru nebo IP adresa, NTAUTH=1; pokud chtějí používat NT přihlašování. NT přihlašování - je třeba mít uživatele nadefinované v SYSTEMU WINDOWS, přidat je v MMC Enterprise manager sekci Security jako nove LOGINy (nebo i patří-li do skupiny, stačí přidat skupinu), a na záložce Database Access vybrat např. databázi Clavius a ve spodní části ROLE vybrat CLAVROLE (CLAVROLE vznikne až po spuštění NASQL (*viz níže).

2) Provést instalaci CLAVIA z CD (zaškrtnou to vše v SQL variantě) do CLAVIUS.INI přidat a upravit to co je v PRIDAT.INI a upravit dle reálných hodnot (viz. Bod 1)

3) Spustit NASQL.EXE (vytvoří se datové struktury na MSSQL Serveru). Pokud nemáte na CD již převedená data, musíte je nakopírovat do příslušných adresářů (DATA, DATAEX). Jestliže data ještě nemáte, můžete si zatím na SQL Server dát zkušební data.

4) Spustit program NASQL.EXE vybrat vše a stiskni IMPORT v cestě je potřeba mít adresář pro pomocné textové soubory na které musí vidět NASQL.EXE tak i SQL server (společný diskový prostor!!!) - popsáno výše

5) Pokud proběhne OK import dat, vymažte všechny soubory ze složky DATA, složku DATAEX smažte celou (nebude vůbec existovat). Ostatní ponechat

6) Otestovat, hlavně zda se generuji při uložení záznamu SLOVA (vytvořit záznam a najít ho po 1 minutě ve vyhledávaní vztahem OBSAHUJE SLOVA ZACINAJICI), vyzkoušet opravu SLOVNIKU (AUTORITY -> OPRAVIT záhlaví)

7) LWWW.INI použije NT přihlašování, připojí na SQL a vytvoří HTML

Co následuje po instalaci :

1) MSSQL umožňuje dva způsoby přihlášení - Windows přihlášení, SQL přihlášení s heslem

Windows autentikace
- jednoduché pro správu (založit uživatele ve Windows dat do skupiny)
- tuto skupinu pak přidat jako nový login na SQL Serveru, umožnit přístup do DB clavius a DB role musí být vybrána clavrole
- pote stačí pouze další uživatele přidávat do Windows skupiny a do CLAVIA jako aplikace (aplikační práva)
- nemusí se nic zadávat při vstupu do systému

SQL přihlášeni s heslem - pokud není v CLAVIUS.INI NTAUTH= tak CLAVIUS umí přidávat uživatele bez hesla, každý si ho pak změní
- nutné se pokaždé přihlásit (login a heslo)

2) ZÁLOHY A ULOŽENÍ DAT, JOBs
- databáze je standardně ve složce C:\Program….MSSQL\DATA (obsluhuje SYSTÉM-SERVER)
-
zálohy se doporučuje dělat do složky např. C:\ SQLBACKUP, odtud kopírovat na další media (síťové disky)
- záloha se provádí v 5:00 - kompletní DB, pak každou hodinu DB LOG (cca 10 MB), vše se uchová 4 dny zpětně

-
jsou nadefinované "JOBS" pro údržbu databáze "SHRINK", "UPDATE STATISTICS" (naleznete v Enterprise Manageru - Management - SQL Server Agent - Jobs)

3) SQL AGENT – proces, služba, která musí stále být spuštěná !!!
- kdyby tomu tak nebylo, nebudou se provádět zálohy, fulltext ani optimalizace výkonu (update statistics)

4) OBJEKTY VZNIKLÉ PO INSTALACI
- Tabulky a uložené procedury (asi 100 tabulek, 10 procedur)
- Role (clavrole – práva na všechny objekty CLAVIUS), Application Role (clavapprole)
- Trigry u tabulek ALINEAR a LINEAR (tvorba fulltextu)
- Joby – (AgentSlov – fulltext, Backupové – zálohy, Shrink – uvolnění nepotřebného alokovaného prostoru na disku, Update Statistics, Reindex – pouze 1x měsíčně)


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz